Privacyverklaring

Uw privacy

Van Wijk Consult hecht waarde aan de privacy van haar (ex-)cliënten en website bezoekers.

Wet op de privacy

Het doel van deze privacyverklaring is om u te informeren over hoe Van Wijk Consult omgaat met privacy en met het verwerken van persoonsgegevens. Dit is per 25 mei 2018 in de nieuwe wet AVG (algemene Verordening Gegevensbescherming) voorgeschreven.  

Website

De website jolandavanwijk.com is beveiligd. Vertrouwelijke informatie wordt versleuteld (geconverteerd naar onleesbare tekst) verzonden. Op de website worden geen gegevens bewaard. De website maakt geen gebruik van analyseprogramma´s zoals Google Analytics.

Persoonsgegevens

Van Wijk Consult legt gegevens vast met het doel om cliënten te kunnen helpen. Zonder toestemming van de cliënt worden de gegevens niet aan derden verstrekt. De gegevens worden bewaard in een afgesloten ruimte of beveiligde computer, niet langer dan noodzakelijk om de opdracht uit te voeren.

Boekhouding

Van Wijk Consult werkt samen met Officium Administratiekantoor BV. Dit kantoor berekent BTW en draagt dat af, en doet aangifte IB. Ze gaan vertrouwelijk om met de NAW gegevens van cliënten.

Impact - ervaring van anderen

Fred

"Jolanda van Wijk is dedicated to mentoring peace makers around the world in restorative circles and other social technologies that are key in transforming our world from the ravages of division and violence to one of justice and peace."

Fred Arment - Founding Director of International Cities of Peace

Opio

"I find a smile in my face when Jolanda mentors me in peace. She provides me with insightful advice, encourages me to keep going in my journey of peace in enhancing peace in churches and communities. She motivates me to always succeed in resolving peace by giving me direction and clarity where by many who lost hope, hope is restored. Jolanda is always there for me as my mentor."

Opio Bendict - Contactperson for Peace via Dialogue Uganda

Marieke

"Wat ik in Jolanda waardeer is dat ze rustig te werk gaat, oprecht investeert in het contact met de ander en goed in staat is aan te sluiten bij de hulpvraag. Het is aanstekelijk hoe ongedwongen en nieuwsgierig Jolanda te werk gaat. Ze geniet van het proces en de ontdekkingsreis van de ander. We zijn dankbaar voor haar inzet en betrokkenheid bij MOmenz."

Marieke Reversma - Adviseur Welzijn op Recept (WoR) 

Ka

"Jolanda is one of the most genuine people I have had the pleasure to meet, she is patient, attentive, and very observant in her style of mentoring, I recommend her to anyone who is in need of guidance from any walk of life, with any personal or business complaints. In this life when you come into contact with genuine people it’s like finding precious gold. Take the opportunity of a lifetime, connect with her, and you will be delighted, I certainly am." 

Ntr Ka - Health & Wellness Practitioner (Ankhet Pher - Horizon House Barbados) 🙏🏾💚💪🏾🌞

Rita

"Jolanda en ik kennen elkaar al lang en wat ik zeer waardeer is hoe respectvol en zonder vooroordeel ze je de juiste antwoorden kunt laten geven op je eigen vragen. Door de gesprekken helpt ze echt mee om juist meer duidelijkheid voor jezelf te krijgen. Ze is rustig en neemt de tijd om naar je te luisteren voordat ze met een mening komt. Juist de betrokkenheid en het feit dat ze openstaat voor andere meningen is van grote waarde." 

Rita Viel - Eigenaar Rita Viel International Sales & Marketing

WhatsApp chat